Recent Videos

4251 views - 2 comments
3188 views - 0 comments

Recent Photos

Kalgario Vytauto Didžiojo mokyklos vardu, noriu paklausti visų tėvų, kurie planuoja šiais mokslo metais leisti savo atžalas į šeštadieninę lietuvių mokyklą. Norėčiau žinoti, kiek ir kokio amžiaus vaikų šiemet sulauktume.
Pagrindinis mokyklos tikslas – patrauklia forma mokyti vaikus lietuvių kalbos, literatūros bei su lietuvių tautiniu identitetu susijusių dalykų; diegti jiems tęstinę patirtį, supažindinti su ištakomis, su Lietuvos istorija, kultūra ir siekti, kad lietuvybė būtų išlaikyta ir reprezentuota tarp Kanados daugiatautės bendruomenės.
Šiek tiek informacijos apie mokyklą:
 Renkamės 1kart/mėn. šeštadieniais 10-14 val..
 Mokyklą gali lankyti vaikai nuo 5.5 metų amžiaus;
 Metinis mokestis 55 CAD (patalpų nuoma, dienynai, kopijuotos mokymo priemonės)
 Po mokyklos vyks dainų ir šokių pamokėlė, kurią ves muzikos mokytoja
Taigi, laukiu visų planuojančių lankyti ją, atsakymo iki š.m. rugsėjo 6 dienos, 2019.
Email: aida.labanauskiene@gmail.com
* * * * *
In order to plan the school year’s program, I need to know who will be attending the Lithuanian
School next year and ages of the children. The Lithuanian Language School is a non- profit body whose aim is to provide students with a solid foundation in Lithuanian. We present the materials in an interesting way so that the students are motivated to learn not only the language, but also Lithuanian literature and history. It is vital that our children be able to keep their national identity and proudly represent their Lithuanian culture within a multicultural Canadian society. We accept students between the ages of 5.5 years. We meet one Saturday/month 10 AM- 2 PM;
Cost: $55/year (rental, textbooks and agendas are included)
We will also have Lithuanian dance and song lesson for kids after school which is led by a musical teacher. If you intend to have your children attend, please notify me by September 6, 2019. Email:
aida.labanauskiene@gmail.com
Dėkoju Thank you,
Aida Labanauskas
Mokyklos vadovė (School Principal) e-mail: aida.labanauskiene@gmail.com

Want to Join Calgary Lithuanian Cultural Society?

Norite prisijungti prie Kalgario lietuvių bendruomenės?


You can do this by clicking on then  "Nario mokestis" link. Alternatively, to pay your dues, please send a cheque made out to CLCC (Calgary Lithuanian Canadian Community). Mail it to Sylvia Kasper, Treasurer, at 923 – 13 Avenue S. W., Calgary, AB T2R 0L3.

THANK YOU


Apsilankykite skiltyje "Nario mokestis". Nario mokestį taip pat galite susimokėti atsiųsdami čekį, išrašytą CLCC (Calgary Lithuanian Canadian Community). Išsiųsti galite adresu: Sylvia Kasper, Treasurer, at 923 – 13 Avenue S. W., Calgary, AB T2R 0L3.

 AČIŪ